התוכנית לחיזוק הלשכה

יחד נעצים את מעמדה, כבודה ויוקרתה של לשכת עורכי הדין, נמשיך בתנופת העשייה לחיזוקה ולחיזוק שלטון החוק, נמשיך להביא את עמדתנו באשר להצעות חוק וחקיקת משנה, נגן על ענייניהם המקצועיים של עורכי הדין מכלל המגזרים (ציבורי ופרטי) ונגדיל את כוחנו כאחד האיגודים המקצועיים המשפיעים בישראל.

 • נמשיך לעמוד לימינם של בתי המשפט בכלל ובית המשפט העליון בפרט.
 • נשמיע את קולנו בכל מקום בו נסבור כי יש פגיעה בשלטון החוק.
 • חיזוק שלטון החוק ושמירה על מעמדם של היועץ המשפטי לממשלה, היועצים המשפטיים והפרקליטים במשרדי הממשלה כשומרי סף ועל עצמאותם המקצועית.
 • הכרה בחשיבות העבודה המאורגנת, חיזוק העבודה המאורגנת והתנגדות ליוזמות שתכליתן פגיעה בארגוני העובדים ובזכות השביתה.
 • בחודש מרץ הקמנו את הוועדה הראשונה למינוי בוררים – זהו צעד ראשון להגברת השקיפות בלשכה.
 • נבטיח שלכל עורך דין תינתן הזדמנות שווה לכהן כבורר על פי התמחותו וכישוריו המקצועיים.
 • נמשיך לפרסם את תקציב הלשכה ואף נפרסם את דוחות הביצוע.
 • נקים מערך ביקורת ללשכה הכולל מבקר פנימי לצד ועדת ביקורת.
 • נפרסם את הפרוטוקולים של ישיבות המועצה הארצית ושל וועדי המחוזות.

הלשכה רואה עצמה ככתובת לכל עורך דין. אתם הלקוחות שלנו ואנחנו מחויבים לספק עבורכם שירות נגיש, זמין ואיכותי.

 • נגדיר אמנת שירות שתכלול מדדי שירות ולוחות זמנים למתן מענה לכל פניה.
 • נפעל לשדרוג מערכות המחשוב. נפעל להנגשת שירותי האתיקה לעורכי דין ולציבור כאחד.
 • ננגיש את כלל שירותי הלשכה לכלל המחוזות.
 • נקים "טלפון אדום" לחירום ומוקד שירות לקוחות ופניות ציבור.
 • נחליף את אתר האינטרנט ונדאג להפיכתו לאתר נגיש וחדשני.
 • נשלים הליכי דיגיטציה לכל התקשרות של עורכי הדין מול הלשכה.
 • נסייע בפתיחת לשכות קשר נוספות לכל מחוז שיבקש.
 • סיוע לעורכי הדין הצעירים בכל הקשור ב"שרשרת הקליטה" שלהם כעורכי דין.
 • Law-Jobs נקים פלטפורמת השמה משודרגת שתסייע לחיבורים בין משרדים הזקוקים לעובדים לבין עורכי דין המחפשים עבודה.
 • נסייע בהשמת עורכי דין, לרבות שילוב עורכי דין עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים.
 • נייצר סט הטבות כלכליות בשווי אלפי שקלים שיכלול קורסים, הכשרות והשתלמויות ללא תשלום בשנים הראשונות לאחר הכניסה למקצוע.
 • נמסד קורס מקצועי המסייע בפתיחת משרד עורכי דין. הקורס יכלול הכשרות בנושאי חשבונאות, שיווק, טכנולוגיה וכל הכלים הנדרשים לפתיחת משרד עורכי דין.
 • נייצר כח קניה מול ספקים המתמחים בצרכי משרד עורכי הדין (אתרי מידע משפטי, פרסום דיגיטלי, ציוד וכו'..)  לשם הוזלת עלויות והרחבת הכלים לגיוס לקוחות.
 • נבחן פתרונות לחללי עבודה שיתופיים לעורכי דין במחיר מסובסד.
 • נקדם תכנית מנטורים שתעניק תמיכה מקצועית לכל עורכי הדין הצעירים בהתלבטויות שלהם בראשית דרכם.
 • נפעל לשפר את תנאי העסקת עורכי דין שכירים, וקביעת אמנה בדבר רמת שכר ותנאי עבודה מינימליים לעורכי דין ומתמחים.
 • נקדם ונמסד את קיומו של מבחן מסנן בסוף השנה הראשונה ללימודי המשפטים שישמש תנאי הכרחי להמשך מסלול ההסמכה כעורך דין.
 • נמשיך במאבק על העלאת סף הכניסה למקצוע עריכת הדין.
 • נמשיך לפעול לשמירה על רמתו והוגנותו של מבחן ההסמכה כך שיתאים לרמה המצופה והנדרשת מעורכי הדין.
 • נמשיך את המאבק למען עצמאותה של הוועדה הבוחנת ונגד כל המבקשים לערער את מעמדה ויכולת תפקודה.
 • נמשיך לקדם את מערך ההשתלמויות בלשכה באופן שעורכי הדין יקבלו הכשרות מקצועיות ייעודיות ועדכניות ללא תשלום.

בכוונתי להנהיג רפורמה במערך המשמעתי, שבבסיסה יעמדו עקרונות של יעילות, מקצועיות, הגינות, אחידות ושקיפות.

 • נפעל להתוויית מדיניות פעולה אחידה בין כלל המחוזות בכל הקשר לטיפול בתלונות לוועדת האתיקה.
 • נפעל לשדרוג מערכות המחשוב של מנגנון האתיקה במטרה להגביר את נגישות שירותי מערך האתיקה לקהל הרחב ולקהילת עורכי הדין.
 • נפעל לשיפור שירות מערך האתיקה בדרך של הוספת תקני כוח אדם שירותי, הקמת מנגנון הכשרה והשתלמות לדיינים בבתי הדין המשמעתיים ולכוח האדם המקצועי העוסק באתיקה.
 • נבצע רפורמה מקיפה במערך המשמעת הכלל ארצי בדרך של התאמת הדין המשמעתי לאורח החיים המקצועי הנדרש בהווה.

עיקרי הרפורמה:

 • נקים מאגר ידע משפטי בתחום האתיקה אשר יכלול מאגר פסקי דין מלא של כלל ההליכים בבתי הדין המשמעתיים, חוות דעת וגילוי דעת של ועדות האתיקה השונות וחומרים אחרים העשויים לסייע לעורכי הדין לדעת את המותר והאסור בתחום זה.
 • רפורמה ליצירת אחידות בענישה ואימוץ כללי הבניית הענישה אל תוך דיני האתיקה.
 • תבוצע חשיבה מחודשת אודות מנגנון הטיפול בתלונות לשם קיצור פרק הזמן הנדרש לטיפול בתלונה.
 • נעדכן את סדרי העבודה ונהלי הטיפול בשאילתות, תלונות ובקשות להשעיה זמנית.
 • ננגיש את שירותי ועדת האתיקה באינטרנט.
 • נקים "טלפון אדום" לעורכי דין למענה ראשוני ושאילתות.
 • נקים מערכת ממוחשבת בפריסה ארצית של מערך האתיקה, אשר יאפשר מעקב אחר מסלול הטיפול בתיק: החל משלב הגשת התלונה ועד לסיום התיק.
 • נגביר את אכיפת גזרי דין הכוללים רכיבים כלכליים וננקוט צעדים לגביית חובות לרבות באמצעות הליכי הוצאה לפועל.
 • נגביר אף את האכיפה בתחום כללי הפרסומת בייחוד באמצעי המדיה המקוונת, תוך הגברת אמצעי האכיפה כנגד עורכי דין המפרים כללים אלה.
 • נפעל להרחקת עברייני אתיקה מובהקים ו/או רצידיביסטיים הפוגעים בכבוד המקצוע ותדמיתו.
 • נדאג לתקצוב כוח האדם המקצועי בוועדות האתיקה.
 • נבצע רפורמה בתהליך מינוי הדיינים בבתי הדין המשמעתיים תוך הקפדה על שמירת כשירותם המקצועית לאורך כל תקופת כהונתם.
 • נבצע חשיבה מחודשת אודות עבירות האתיקה ומידת התאמת סדרי הדין הנהוגים בבתי הדין המשמעתיים לסדרי הדין הנוהגים בדין הפלילי.
 • נסדיר את הליך ההכשרה וההשתלמות של כוח האדם המקצועי במערך האתיקה ובתי הדין המשמעתיים.
 • נפעל לפרסום סדור ועתי של גילויי דעת, חוות דעת וכיו"ב של ועדות האתיקה.
 • נבצע חשיבה מחודשת אודות גבולות הגזרה של הדין המשמעתי תוך אבחונו מהדין הפלילי ו/או המשפט האזרחי.
 • נפעל לביצוע ההתאמות הנדרשות בתקנות סדר הדין האזרחי ונדאג לדחיית מועד כניסתן לפועל של התקנות החדשות (ספטמבר 2019) – בוצע !
 • נפעל להגברת מספר ההכשרות המקצועיות לעורכי דין ונדאג להבטחת איכותן.
 • נמשיך בפרסומים וקידום יוזמות חקיקה שיחזקו את מעמד עורך הדין בקרב הציבור.
 • נדאג להרחבה והתאמה של תעריף שכר טרחה מינימלי שיבטיח שכר הולם לכל עורך דין.
 • נביע את עמדתנו, עפ"י זכותנו, באשר להצעות חוק וחקיקת משנה.
 • נמשיך להצטרף כ'ידיד בית משפט' לדיונים עקרוניים הנוגעים לסוגיות הליבה במקצוע ולפגיעות בזכויות מהותיות של הציבור.
 • נפעל כנגד יוזמות פופוליסטיות העולות בכנסת ובממשלה והבאות לפגוע בעורכי הדין ולקוחותיהם.
 • נמשיך לבחון דרכים נוספות להגברת המאבק במסיגי הגבול. רק כך נשמור על פרנסתם של עורכי הדין ועל מעמדם בציבור.
 • נוודא שהשירות שניתן ללקוח הוא הגון וראוי, וניאבק בתחרות בלתי הוגנת במקצוע עריכת הדין.
 • נמשיך במאבק במתחזים שפוגעים הן בלקוחות והן בכבוד המקצוע.
 • נאבק בתופעת מסיגי הגבול באמצעות הוועדה להגנת המקצוע. נמשיך לבצע פעילות למיגור התופעה על ידי העמקת שיתוף הפעולה עם המשטרה והפרקליטות.

הלשכה הפחיתה באופן ניכר את דמי החבר והרחיבה משמעותית את התמורה שעורכי הדין מקבלים בעבורם:

 • בארבע השנים האחרונות ירדו דמי החבר ב-15%, כך שהתשלום המקסימלי הגיע ל- 966₪ בשנה.
 • לשם השוואה: באיגודים מקבילים כמו לשכת רו"ח, לשכת יועצי המס, לשכת סוכני הביטוח, איגוד השמאים וההסתדרות הרפואית, דמי החבר השנתיים גבוהים פי שניים וברובם אף יותר מכך.
 • נמשיך לספק תמורה מלאה לדמי החבר ולהנגיש את שירותי הלשכה לכלל עורכי הדין.

אקסטרה ממברס, מועדון הצרכנות הרשמי של לשכת עורכי הדין, ממשיך להרחיב את סל ההטבות שהוא מעניק לעורכי הדין בשלל תחומים, ממזון ואופנה דרך תיירות ומוצרי חשמל:

 • במהלך כל השנה החברים זוכים להנחה משמעותית במסעדות המכבדות סיבוס.
 • 7% הנחה ברשת שופרסל.
 • 10% הנחה על ההשתלמויות המקצועיות במסגרת הלשכות.
 • כרטיס נטען שמעניק 20% הנחה במגוון רשתות מובילות במשק.
 • נרחיב משמעותית את סל ההטבות הניתן לעורכי הדין במסגרת מועדון הצרכנות.
 • המועדון מקדם שיתופי פעולה חסרי תקדים שיעניקו בשנים הקרובות הנחות משמעותיות לעורכי הדין גם ברכישת דירות ורכבים. מה ש"חבר" מעניקים לאנשי הצבא אנחנו נעניק לעורכי הדין.
 • ההשוואה לעלויות ולהטבות באיגודים המקבילים מוכיחה: לשכת עורכי הדין גובה פחות מכל האחרים – ומעניקה לחבריה יותר.
 • תוקם ועדה לענייני הסנגוריה הציבורית, שמטרתה לדאוג לעניינם של עורכי הדין החיצוניים העובדים עם גוף הסנגוריה הציבורית.
 • הוועדה תפעל לתיקון משמעותי ומהותי של תקנות הסנגוריה הציבורית (שכר טרחה לסנגורים ציבוריים) התשנ"ו – 1996, הקובעות את התעריפים לתשלום שכר הטרחה לסנגורים ציבוריים, כך שישולם שכר טרחה ראוי והוגן לעורכי הדין העובדים עם הסנגוריה הציבורית.
 • הוועדה תפעל לשינוי מהותי בדרכי ההתקשרות של הסנגוריה הציבורית ועם עורכי הדין החיצוניים העובדים עמה, לרבות שינוי של הסכמי הריטיינר עליהם חתומים עורכי דין חיצוניים רבים העובדים עם הסנגוריה הציבורית, באופן שהתשלום באותם הסכמים יהיה ראוי והוגן.
 • הוועדה תפעל בשיתוף הסנגוריה הציבורית לקיומם של ימי עיון והשתלמויות מקצועיות בתחום הפלילי בכלל ובנושאים הרלוונטיים לסנגורים ציבוריים בפרט.